tiistai 20. heinäkuuta 2021

Home Assistant - Gluehome lukkointegraatio

Olen aikaisemmin Glue-lukko aihetta jo sivunnut aikaisemmassa blogipostauksessa: http://omakotikotitalomme.blogspot.com/2019/09/glue-alylukon-rajapintojen-tutkimista.html

Keväällä Glue muutti mobile applikaation kokonaan ja vanha API urli lakkasi toimimasta. Nopeasti vilkaisin uuden appiksenkin sisälle, ja siellä oli https://mobile.gluehome.com/api/ urli käytössä ja nopealla vilkaisulla löytyi myös mqtt broker hittejä, mikä olisi lupaavaa, jos semmoinen rajapinta joskus aukeasti. Mutta onneksi ei tarvinnut ruveta tarkemmin appiksen toimintaa penkomaan, kun internetistä löytyi uusi semi-official API, kun Homebridgelle oli julkaistu toteutus GlueHome integraatioille (https://github.com/GlueHome/homebridge-plugin). Joten samaa esimerkkiä seuraten voi curlilla tai HA:lla lukkoa komentaa.

# Create/fetch <api-key> with glue <user>:<pass> according to plugin README:
curl --location --request POST 'https://user-api.gluehome.com/v1/api-keys' --header 'Content-Type: application/json' -u <user>:<pass> --data-raw '{ "name": "My Test Key", "scopes": ["events.read", "locks.read", "locks.write"] }'

# Fetch <lock-id> using created <api-key>
curl -L -H "Authorization: Api-Key <api-key>" https://user-api.gluehome.com/v1/locks

# Test operation <op>=lock/unlock on <lock-id> 
curl -L -H "Authorization: Api-Key <api-key>" -H 'Content-Type: application/json' -d '{"type":"<op>"}' https://user-api.gluehome.com/v1/locks/<lock-id>/operations

Ylläolevilla esimerkeillä voi testata lukon toimintaa, ja samalla voit luoda/pistää talteen oman lukkosi <api-key> ja <lock-id>. Niitä tarvitaan Home Assistantin puolella kun editoit secrets.yaml ja configuration.yaml tiedostoja.

secrets.yaml:
glue_command_on: "curl -L -H 'Authorization: Api-Key ApiAvain' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"type\":\"lock\"}' https://user-api.gluehome.com/v1/locks/123456/operations"
glue_command_off: "curl -L -H 'Authorization: Api-Key ApiAvain' -H 'Content-Type: application/json' -d '{\"type\":\"unlock\"}' https://user-api.gluehome.com/v1/locks/123456/operations"

glue_resource: "https://user-api.gluehome.com/v1/locks/123456"
glue_auth: "Api-Key ApiAvain"
configuration.yaml:
switch varasto_ovi:
- platform: command_line
 switches:
  varasto_lock:
   friendly_name: "Varaston Ovi"
   command_on: !secret glue_command_on
   command_off: !secret glue_command_off
sensor varaston_ovi:
 - platform: rest
  resource: !secret glue_resource
  name: varasto_lock
  method: GET
  headers:
   Authorization: !secret glue_auth
  json_attributes:
   - description
   - batteryStatus
   - lastLockEvent
   - connectionStatus
  value_template: "OK"
 - platform: template
  sensors:
   varasto_lock_last_event:
    friendly_name: Last varasto lock event
    value_template: "{{ state_attr('sensor.varasto_lock', 'lastLockEvent')['eventType'] }}"
   varasto_lock_battery:
    friendly_name: Varasto lock battery
    value_template: "{{ state_attr('sensor.varasto_lock', 'batteryStatus') }}"

Ja HA:n restartin jälkeen lukko löytyy switchinä Overview näytöllä;